Chính sách bảo mật

Levenacci (“chúng tôi” và “của chúng tôi”) cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của những người sử dụng và đặt mua sản phẩm trên website www.levenacci.com của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (dữ liệu) thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn có thể cung cấp thông qua trang web này trong khi duyệt hoặc khi bạn mua một sản phẩm.

Trang web này không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.

Điều quan trọng là bạn phải đọc chính sách bảo mật này cùng với bất kỳ chính sách bảo mật hoặc chính sách xử lý hợp lý nào khác mà chúng tôi có thể cung cấp vào những trường hợp cụ thể khi chúng tôi đang thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân về bạn để bạn biết đầy đủ về cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn . Chính sách bảo mật này bổ sung cho các thông báo và chính sách bảo mật khác và không nhằm mục đích ghi đè chúng. Vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này cùng với Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Levenacci là người kiểm soát dữ liệu và chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo cách sau:

Địa chỉ email: levenacci@gmail.com

Quyền dữ liệu của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, như sau:

Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn và các thông tin khác về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu đó, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đó với ai, chúng tôi lấy nó ở đâu và chúng tôi lưu giữ dữ liệu đó trong bao lâu. Chúng tôi thường sẽ có một tháng để trả lời, ngoại trừ những yêu cầu phức tạp hoặc nhiều yêu cầu trong đó yêu cầu này có thể được kéo dài thêm hai tháng nữa. Một khoản phí thường không được tính cho một yêu cầu như vậy, nhưng nếu chúng tôi chọn phản hồi bất kỳ yêu cầu nào rõ ràng là vô căn cứ hoặc quá mức, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý cho việc đó.

Quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa và cập nhật mọi dữ liệu cá nhân không chính xác hoặc lỗi thời mà chúng tôi lưu giữ về bạn.

Quyền di chuyển dữ liệu, nghĩa là quyền nhận được bản sao dữ liệu có thể đọc được ở dạng điện tử của bạn, trong đó dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập với sự đồng ý của bạn hoặc theo hợp đồng và việc xử lý dữ liệu cá nhân đó của chúng tôi được thực hiện bằng các phương tiện tự động.

Quyền rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào, trong đó việc xử lý như vậy là tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn.

Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn, khi chúng tôi không còn lý do chính đáng để xử lý dữ liệu đó hoặc nó đang được xử lý bất hợp pháp.

Quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu của Việt Nam nếu bạn cho rằng chúng tôi đang vi phạm quyền của bạn theo Luật bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để xác minh danh tính của bạn hoặc làm rõ bản chất yêu cầu của bạn trước khi chúng tôi có thể trả lời đầy đủ.

Cơ sở pháp lý của bạn để xử lý là gì?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi luật pháp cho phép. Thông thường nhất, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong các trường hợp sau:

Trường hợp cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích và quyền cơ bản của bạn không đè lên những lợi ích đó.

Trường hợp chúng tôi cần tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định.

Trường hợp cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn, đặc biệt là liên quan đến việc đặt hàng trên trang web của chúng tôi và vận chuyển hàng hóa đó.

Chúng tôi sẽ dựa trên lợi ích hợp pháp của mình để tiến hành các hoạt động như:

Quản lý và bảo vệ doanh nghiệp của chúng tôi và trang web này (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu).

Để hiểu được hiệu quả của quảng cáo mà chúng tôi phục vụ cho bạn.

Sử dụng phân tích dữ liệu để cải thiện trang web, sản phẩm / dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ và trải nghiệm khách hàng của chúng tôi.

Những lợi ích hợp pháp đó bao gồm việc cung cấp các dịch vụ quản trị và CNTT, an ninh mạng, để ngăn chặn gian lận, nghiên cứu cách khách hàng sử dụng trang web và sản phẩm của chúng tôi, để phát triển chúng, phát triển doanh nghiệp của chúng tôi và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi.

Bạn thu thập dữ liệu gì từ tôi?

Khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập dữ liệu theo những cách sau:

Dữ liệu bạn gửi cho chúng tôi. Khi mua một mặt hàng hoặc khi giao tiếp với chúng tôi (ví dụ: để yêu cầu thông tin hoặc báo cáo sự cố với trang web hoặc sản phẩm của chúng tôi, hoặc khi bạn đăng ký email tiếp thị hoặc sửa đổi tùy chọn tiếp thị của mình), bạn cung cấp cho chúng tôi dữ liệu về bản thân bạn . Dữ liệu này có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại và vị trí của bạn.

Dữ liệu kỹ thuật chúng tôi thu thập từ bạn. Dữ liệu kỹ thuật, về thiết bị của bạn và lượt truy cập của bạn, được tạo ra khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi, sẽ được chúng tôi thu thập, trong một số trường hợp bởi các bên thứ ba. Điêu nay bao gôm:

Dữ liệu Thiết bị: chúng tôi thu thập dữ liệu về loại thiết bị hoặc nền tảng (chẳng hạn như máy tính hoặc thiết bị di động) mà bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm dữ liệu về bản thân thiết bị, hệ điều hành của nó, loại và phiên bản trình duyệt web bạn sử dụng cũng như ngôn ngữ trình duyệt và trình cắm của bạn. Chúng tôi thu thập dữ liệu bổ sung khi bạn truy cập trang web của chúng tôi từ thiết bị di động, ví dụ dữ liệu liên quan đến mạng di động của bạn. Dữ liệu này được Google Analytics thu thập / lưu trữ.

Dữ liệu vị trí: việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi tạo ra dữ liệu địa lý, bao gồm vị trí, múi giờ của thiết bị và địa chỉ IP, được Google Analytics thu thập.

Ghi dữ liệu về lượt truy cập của bạn: việc sử dụng trang web của chúng tôi tự động tạo dữ liệu về lượt truy cập duy nhất của bạn mà chúng tôi ghi lại bằng cách sử dụng dịch vụ bên thứ ba, Google Analytics, để thu thập thông tin nhật ký internet chuẩn và chi tiết về các kiểu hành vi của khách truy cập. Điều này bao gồm dữ liệu về nhà cung cấp dịch vụ internet của bạn, số lượng và thời gian nhấp chuột đến và đi từ nội dung trang web của chúng tôi; các trang đã xem; thời gian phản hồi trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào các trang nhất định, dữ liệu tương tác trang (chẳng hạn như cuộn, nhấp chuột và di chuột qua) và các phương pháp được sử dụng để duyệt khỏi trang.

Chúng tôi làm điều này để tìm hiểu những điều như số lượng khách truy cập vào các phần khác nhau của trang web để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Thông tin này chỉ được xử lý theo cách không xác định bất kỳ ai. Chúng tôi không thực hiện và không cho phép Google thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm ra danh tính của những người truy cập trang web của chúng tôi.

Làm thế nào và tại sao bạn sử dụng dữ liệu của tôi?

Chúng tôi sẽ tôn trọng và bảo vệ tính riêng tư của dữ liệu của bạn và nó sẽ chỉ được sử dụng khi cần thiết cho các mục đích nêu dưới đây.

1. Dữ liệu bạn gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để:

nhận và thực hiện các đơn đặt hàng của khách hàng về sản phẩm;
quy trình thanh toán cho sản phẩm của bạn *;
xin ủy quyền tín dụng từ công ty phát hành thẻ của bạn *;
liên hệ với bạn với bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của bạn;
tạo báo cáo cho mục đích kế toán;
gửi cho bạn các email / bản tin tiếp thị mà bạn đã yêu cầu nhận;
cho phép chúng tôi tuân thủ, giám sát việc tuân thủ, thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi theo Chính sách Bảo mật này, Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi;
xóa hoặc ẩn danh dữ liệu của bạn.

* Lưu ý: Chúng tôi (Levenacci) không thu thập hoặc lưu trữ BẤT KỲ chi tiết thanh toán nào của khách hàng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba đáng tin cậy (visa, v.v.), những người thu thập và bảo vệ dữ liệu này.

2. Dữ liệu kỹ thuật chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để:

quản trị trang web của chúng tôi và cho các mục đích gỡ rối, phân tích, thử nghiệm, nghiên cứu và thống kê của riêng chúng tôi;
cải thiện và tối ưu hóa trang web của chúng tôi và cách trình bày nội dung;
giữ cho trang web của chúng tôi an toàn và bảo mật;
cho phép bạn sử dụng các tính năng tương tác của trang web của chúng tôi;
cho phép chúng tôi tuân thủ, giám sát việc tuân thủ, thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi theo Chính sách quyền riêng tư, và Điều khoản & điều kiện của chúng tôi;
xóa hoặc ẩn danh dữ liệu của bạn.

Bạn sẽ tiết lộ dữ liệu của tôi cho các bên thứ ba chứ?

Chúng tôi sẽ không bán, trao đổi hoặc phân phối thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba không có liên kết mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ phạm vi được yêu cầu bởi luật và quy định hiện hành, hoặc như được quy định trong Chính sách bảo mật này.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu chúng tôi thu thập được trong nhóm công ty của mình và với các bên thứ ba đáng tin cậy được chọn bao gồm:

các đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: khi chúng tôi ký kết thỏa thuận với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi liên quan đến việc thực hiện hợp đồng với bạn);

nhà cung cấp phân tích và công cụ tìm kiếm hỗ trợ chúng tôi cải tiến trang web và các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;

Chúng tôi sẽ tiết lộ dữ liệu chúng tôi thu thập được cho các bên thứ ba:

nếu chúng tôi có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy trình pháp lý nào (ví dụ: lệnh tòa) hoặc để thực thi hoặc áp dụng các quyền theo hợp đồng của chúng tôi, bao gồm Điều khoản & Điều kiện, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác; để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng trang web của chúng tôi hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi dữ liệu với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận.

Bạn lưu trữ dữ liệu của tôi ở đâu và như thế nào?

Chúng tôi thực hiện các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với Chính sách quyền riêng tư này.

Khi bạn đặt hàng trên trang web của chúng tôi, bạn thay mặt chúng tôi gửi dữ liệu của mình cho một trong những nhà cung cấp bên thứ ba (Bộ xử lý dữ liệu).

Dữ liệu đơn đặt hàng của bạn sẽ được lưu giữ trong thời hạn 5 năm kể từ cuối năm tài chính mà giao dịch được thực hiện, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi. Sau khoảng thời gian này, nó sẽ được ẩn danh và được lưu giữ cho các mục đích thống kê / lưu giữ hồ sơ và mọi dữ liệu có thể được sử dụng để nhận dạng bạn sẽ bị xóa.

Dữ liệu kỹ thuật như địa chỉ IP của bạn được Google Analytics thay mặt chúng tôi thu thập khi truy cập trang web của chúng tôi, sẽ được lưu giữ vô thời hạn và chỉ được xử lý theo cách không xác định bất kỳ người dùng cá nhân nào. Dữ liệu này sẽ không được kết hợp với dữ liệu khác để nhận dạng bạn. Chúng tôi không thực hiện hoặc cũng không cho phép Google thực hiện bất kỳ nỗ lực nào nhằm tìm ra danh tính của những người truy cập trang web của chúng tôi.

Làm thế nào để bạn đảm bảo dữ liệu của tôi được an toàn?

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp, vật lý và điện tử, để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn và chỉ làm việc với các bên thứ ba đáng tin cậy cung cấp các biện pháp bảo vệ tương đương. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua mạng không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu của bạn, mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của bạn được truyền đến các trang web của chúng tôi và bất kỳ quá trình truyền nào đều do bạn tự chịu rủi ro.

Điều gì về các sửa đổi đối với Chính sách Bảo mật này?

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi sẽ được đăng trên trang này hoặc bằng các phương tiện liên lạc khác nếu thích hợp. Vui lòng truy cập lại trang này theo thời gian để xem bất kỳ sửa đổi hoặc điều chỉnh nào, vì phiên bản có hiệu lực sau đó sẽ áp dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng trang web của chúng tôi và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi xác nhận bạn chấp nhận Chính sách bảo mật đã sửa đổi.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn sau khi đọc Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ: levenacci@gmail.com

Phát hành: Tháng 6 năm 2022