1 ITEM

|

Monochrome là hình ảnh hiển thị một màu duy nhất hoặc các sắc thái khác nhau của một màu duy nhất hoặc được thực hiện bằng màu đen và trắng. Bộ sưu tập “Monochrome” phù hợp với tất cả chúng ta – những người theo chủ nghĩa tối giản.

Act Fast!
350.000 VNĐ