Thông tin đổi trả hàng

Thông tin đổi trả hàng

Mua trực tuyến:

Nếu bạn không hài lòng 100% với đơn mua hàng trực tuyến của mình, bạn có thể trả lại hàng hóa đã mua, với điều kiện chúng tôi sẽ lấy lại hàng trong vòng 7 ngày kể từ ngày bạn nhận hàng và hàng phải trong tình trạng hoàn hảo như ban đầu có thể bán được, còn nguyên trong bao bì và còn tất cả các nhãn mác được đính kèm. Vui lòng điền và gửi biểu mẫu trả lại hàng đính kèm trong đơn hàng ( Biểu mẫu Product I wish to return).

Các mặt hàng không mong muốn khi mua trực tuyến phải được trả lại trong vòng 7 ngày kể từ ngày mua. Bạn phải trả lại hàng không mong muốn trong tình trạng như ban đầu. Bạn sẽ được hoàn lại tiền dưới hình thức tín dụng ngân hàng, có giá trị trong một năm hoặc, tùy vào tình trạng hàng sẵn có, bạn có thể đổi sang sản phẩm khác. Nếu mặt hàng của bạn bị lỗi hoặc không như mô tả, bạn có các quyền khác (xem “Hàng bị lỗi” bên dưới).

Các mặt hàng bán giá Sale hoặc giảm giá sẽ không chấp nhận được trả lại trừ khi các hàng trên bị lỗi (xem “Hàng bị lỗi” bên dưới).

Các quyền lợi bổ sung

Nếu bạn muốn hủy đơn mua hàng trực tuyến, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ levenacci@gmail.com trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng của bạn. Bạn phải trả lại hàng hóa của mình trong tình trạng hoàn hảo như ban đầu có thể bán được, vẫn có bao bì nhãn mác đầy đủ, với tất cả các thẻ được gắn trong vòng 7 ngày.

Mọi thông tin trả hàng trực tuyến phải được gửi đến Kho hàng. Vui lòng liên hệ chúng tôi để có được địa chỉ Kho hàng.

Khách hàng chịu trách nhiệm trả lại phí vận chuyển cho các mặt hàng không mong muốn. Để bảo vệ bạn, vui lòng đảm bảo gửi lại hàng hóa của bạn qua đường bưu điện uy tín hoặc đã đăng ký.

TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Nếu dấu niêm phong bị hỏng trên bất kỳ sản phẩm được niêm phong nào, chúng không thể được trả lại hoặc trao đổi.

ĐỔI MẪU SẢN PHẨM

Chúng tôi không giữ số lượng hàng cụ thể để trao đổi, nhưng nếu bạn muốn trao đổi mặt hàng của mình, bạn có thể trả lại đơn mua ban đầu theo chính sách này và, tùy vào tình trạng sẵn có, sau đó gửi đơn đặt hàng mới.

THANH TOÁN HOÀN LẠI

Việc hoàn tiền trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua phương thức thanh toán ban đầu trong vòng 7 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được hàng trả lại.

Chúng tôi có thể khấu trừ tiền hoàn lại để phản ánh bất kỳ sự giảm giá trị nào của các mặt hàng có thể do bạn xử lý chúng; tức là chúng không còn ở trong tình trạng hoàn hảo có thể bán được nữa.

Đối với các câu hỏi về trả lại hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại levenacci@gmail.com

HÀNG BỊ LỖI

Nếu mặt hàng của bạn bị lỗi hoặc không như mô tả, bạn có quyền trả lại chúng tôi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng để đổi hoặc hoàn lại tiền. Nếu bạn trả lại các mặt hàng sau 7 ngày, chúng tôi có thể chọn sửa hoặc thay thế chúng trước khi hoàn lại tiền. Chúng tôi sẽ chi trả cho bất kỳ khoản phí đổi trả nào đối với hàng hóa mua trực tuyến bị lỗi hoặc không như mô tả.

Điều này không áp dụng cho các mặt hàng được giảm giá bởi chúng tôi cho sản phẩm bị lỗi rõ ràng.

Phát hành: Tháng 6 năm 2022