Thông tin giao hàng

Khi nào đơn hàng của tôi sẽ được vận chuyển?

Việt Nam (giao hàng sau 3-7 ngày làm việc)

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác về giao hàng, vui lòng xem các điều khoản và điều kiện của chúng tôi tại đây hoặc liên hệ với chúng tôi tại levenacci@gmail.com

Phát hành: Tháng 6 năm 2022